طراحی سایت
X

اخبار

بازدید از موتورخانه مرکزی بیمارستان آرمان

بازدید تیم صنعتگران از موتورخانه مرکزی بیمارستان آرمان جهت عایق کاری موتورخانه با اجناس مربوطه از ق...

25/11/1399

عقد قرار داد با مسکن تعاون شهید همت

عقد قرار داد در مورخه98/7/25 با مسکن تعاون شهید همت برای عایق کاری کلیه سیستم های سرمایشی,گرمایشی,...

10/10/1398

پالایشگاه تهران

مجوز ورود به پالایشگاه تهران برای تیم شرکت صنعتگران صداقت درمورخه 26\11\97صادر شد و مورد تایید مدیر...

01/12/1397

برگزاری گردهمایی بزرگ تاسیساتی کشور

 گردهمایی بزرگ  برخی از  شرکت های تاسیساتی کشور در سالن آمفی تئاتر شهرداری منطقه7 برگزار گردید.درای...

16/10/1397